Denna artikel kommer att diskutera vad en idrottsförening är, vad den gör och vilken roll den spelar i samhället.

Vad är en idrottsförening?

Idrottsföreningar kan vara båda stora och små med olika antal medlemmar. I vissa fall kan idrottsföreningar vara lokalt förankrade i olika byar eller städer, men de kan också vara på nationell och internationell nivå. Generellt sett så brukar de vara uppbyggda kring sina medlemmar varpå vissa medlemmar har mer inflyttande än andra om de till exempel sitter i ledningsgrupper eller en styrelse. Det är inte obligatoriskt för föreningar att ha en styrelse, men de brukar ofta finnas som ett beslutsfattande organ.

Vissa idrottsföreningar är uppbyggda kring specifika sporter eller aktivititer. Exempelvis ägnar sig Malmö FF åt fotboll, medans gorilla sports ägnar sig åt gym och vikter. En del idrottsföreningar kan till och med ägna sig åt flera sporter åt gången. Det kan till exempelvis röra sig om mindre byar i Sverige vilka endast har ett idrottsförbund som ägnar sig åt både fotboll, innebandy och friidrott.

Vad gör en idrottsförening?

En idrottsförening brukar generellt sett ägna sig åt att organisera olika typer aktiviter inom de olika sporterna i Sverige. Genom att organisera sig blir det enklare för idrottsföreningar att samla in pengar och investera i olika aktiviteter, utrustning och även lokaler. Enligt Riksidrottsförbundet är varannan svensk med i en idrottsförening och man benämner idrottsföreningar som en folkrörelse då de olika medlemmarna är med och styr i föreningarna.

Vilken roll spelar idrottsföreningar i samhället?

Idrottsföreningar spelar en enormt stor roll i samhället då de har förmågan att samla medborgare för gemensamma mål. Istället för att man individuellt utför en sport eller aktivitier finns det istället möjligheter att gemensamt göra nytta. Exempelvis utan fotbollsföreningar så hade det inte funnits möjlighet för unga att kunna pröva på att spela fotboll tillsammans då man inte på samma sätt hade kunnat bygga fotbollsplaner. Detta är endast ett exempel vilket skulle kunna appliceras i en mängd olika kontexter.

Föreningar spelar också en oerhört viktig roll i samhället för unga och vuxna. De ger en känsla av samhörighet och kan även hjälpa unga att hålla sig borta från aktiviter som kan anses vara skadliga. Detta är något som uppmärksammats av flera statliga institutioner och kommuner. Bland annat så har Nordmalings kommun valt att stötta idrottsföreningar som bedriver aktiviteter för barn mellan åldrarna 7 till 25. Genom att göra detta så kan man få ungdomar på rätt bana i livet och även få dem att knyta nya kontakter.

Idrottsföreningar spelar också en mycket stor roll när det kommer till att utveckla potential inom framtida idrottsutövare. Genom ökat antal idrottsföreningar i Sverige bidrar det till att man kan fånga upp unga stjärnor vilka skulle kunna representera Sverige internationellt.

Author jim
Published
Views 2248
youplay