Ett klubbhus är idrottsförenings. Där kan man samlas och bara sitta och prata, dricka saft eller kaffe, äta medhavd mat eller rent av vila. I många klubbhus finns det en soffa som tonåringar ockuperar efter att ta tränat eller tävlat. Men själva sporten utövas ofta utomhus eller i annan lokal.

Utomhus

Å ena sidan är det enkelt med en idrott som utövas utomhus, som skidor eller orientering, å andra sidan kräver det ofta ganska stora ytor och man måste vara utomhus – oavsett väder. De flesta idrotter utövas utomhus, men ibland kan en fotbollsförening träna inomhus under den kallaste delen av säsongen. Ridskolor brukar förlägga ridlektioner i ett ridhus under vintern, för att rida i paddocken under våren. Men skidor tränas utomhus. Det krävs ett visst arbete för att hålla spåren öppna: en person måste köra med skoter och spårdon för att se till att spåren är bra. Om man anordnar en skidtävling har man köldgränser, men ibland är det svårt att veta på morgonen hur kallt det kommer att vara. Motorsporter tränar alltid utomhus, dock får ju utövaren sitta i en varm bil. Motorsport kräver stora banor och mycket arbete med banorna.

Inomhus

Vissa sporter utövas så gott som bara inomhus, som t.ex. innebandy och pingis. Det är självklart möjligt att ställa ut både mål och bord och spela utomhus, men idrottsföreningar brukar ha inomhuslokaler för de sporterna. Många föreningar delar lokal med varandra: i samma sporthall tränar man både innebandy och basket, men på olika tider. Ofta hyr man sporthallen av kommunen. Detta innebär att det inte blir lika mycket arbete för frivilliga eller betald personal för att sköta lokalen, utan fokus läggs på själva idrotten. Detsamma gäller för simföreningar som använder kommunala badhus.

Author jim
Published
Views 2388
youplay