Som medlem i en idrottsförening har du goda kunskaper inom din valda idrott och har därför också möjlighet att starta ett lönsamt företag. Att starta upp ett företag kan kräva mycket arbete i början, och du behöver också regelbundet mäta dess kvalitet så att det når upp till dina målsättningar. Det är även en fördel att ha ett bra startkapital, och att göra upp en noggrann budget i förväg.

Med ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete får du ett bra stöd för att fortlöpande utveckla, säkra och följa upp din verksamhetskvalitet. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett verktyg du kan använda för att alltid ha koll på alla aktiviteter som pågår i verksamheten. Du kan koppla samman aktiviteterna, tillsätta resurser och styra mot uppsatta mål.

Många idrottsföreningar i Sverige

Vara tredje svensk är idag medlem i en idrottsförening. Idrotten utgör därmed vår största folkrörelse, där det idag finns cirka 19 000 idrottsföreningar. I grundlagen finns det bestämmelser kring medborgarnas rätt till föreningsfrihet. Det innebär att alla själva bestämmer om de vill ansluta sig till en valfri idrottsförening.

Starta företag

Som idrottare har du många olika möjligheter när det gäller att starta företag. Du kan arbeta som personlig coach, tränare eller öppna en butikskedja som säljer utrustning för din valda sport. Först av allt behöver du välja företagsform. Det finns många olika företagsformer, och vilken du väljer beror på om du ska starta verksamheten själv eller tillsammans med andra. Företagsformen är också beroende av vilket ekonomiskt ansvar du vill ta på dig. Du kan välja mellan handelsbolag, enskild näringsverksamhet, ekonomisk förening eller kommanditbolag.

Driv en hållbar verksamhet

Hållbarhet blir allt mer viktigt i samhället och som företagare kanske du också vill driva en hållbar verksamhet. Vad du väljer att fokusera på beror på om du som idrottare väljer att sälja tjänster eller produkter i ditt företag. En förutsättning för att du ska kunna driva företaget är lönsamhet. Att driva en hållbar verksamhet är inte någon motsättning till att göra det lönsamt. Först av allt behöver du skapa en affärsmodell som fungerar för ett hållbart företagande, och skapa vinst utan att det sker på bekostnad av kunder, miljö eller de anställda.

Håll koll på företagets kvalitet

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan bestå av endast några enklare checklistor i pärmar, samt ett antal styrdokument som dokumenterar processerna i verksamheten. Men systemet kan också bestå av flera Word- och Exceldokument, eller ett bra digitalt verktyg.

Author jim
Published
Views 695
youplay