Att fiska är något vi spontant förknippar med friluftsliv och trevliga utflykter, men du kan faktiskt ta fisket till en högre nivå. Sportfiske är en riktigt rolig sysselsättning för alla åldrar och i Sverige finns flertalet föreningar inom sporten. Fördelen med att bli medlem i en lokal fiskeförening är möjligheten att lära sig mer om fiske samt att umgås med likasinnade.

Sportfiske – en livsstil

Den som sysslar med sportfiske håller säkert med om att sporten är mer än bara en hobby. Det är till stor del en livsstil bland utövarna. Fiskeintresset präglar i stort sett det mesta i livet helt enkelt. Står man inte redo med spöet är det mycket annat som ska fixas, så som utrustning. Ett tips är att fynda sportfiskeprylar på nätet. Där finns ett generöst utbud av diverse fiskeutrustning och dessutom till riktigt grymma priser.

Sportfiskaren har ynnesten att uppleva variationsrik natur och friluftsliv när det är som allra bäst. Ett ”träningspass” är inte bara fysiskt utmanande utan även otroligt spännande, trots att det inte är tävling.

Satsning bland svenska ungdomar

Intresset för sportfiske har krupit ner i åldrarna och det finns numera ungdomsverksamhet på många håll i Sverige. De lokala sportfiskeföreningarna arrangerar regelbundna träffar med syftet att barn och ungdomar ska lära sig mer om sporten. Det kan vara allt från flugbindning och vinterfiske till tävlingsmete och kunskap om olika fiskevatten. Att låta sina barn prova på sportfiske är definitivt något fler bör testa på. Barnen får vistas utomhus, lära sig att ta hand om vår natur och samtidigt utöva en sport i grupp. Det finns faktiskt fiskeinriktade alternativ för sportfiskande ungdomar som ska välja gymnasium. Forshaga Akademin erbjuder bland annat ett sportfiskegymnasium för ungdomar som gärna vill arbeta inom sportfiske, turism, fiskevård eller liknande. Den som vill studera vidare till marinbiolog kan göra det genom att inkludera ett naturvetenskapligt basår efter studenten.

Fiskevårdsföreningarnas historia

Det var i slutet av 1900-talet som de första fiskevårdsområdena presenterades i Sverige. Bakom bildandet av den här typen av områden låg kommun, kyrka, stat och privatpersoner. Varje område bildade sedan en förening med tillhörande styrelse som skulle ansvara för skötsel av områdets ingående sjöar och åar. I samband med det här uppkom vad som idag kallas för fiskekort, vilket då tillhandahölls av fiskevårdsområdesföreningen. Intäkterna från försäljningen av fiskekorten skulle enligt lagen användas till att främja områdets fiskevatten. Det ledde till att vatten blev tillgängliga i större omfattning för både lokala invånare och sportfisketurister.

De senaste åren har dock intresset för att jobba ideellt med fiskefrämjande arbete minskat. För att föreningslivet inom sportfiskeverksamheten ska överleva menar många inom sporten att det krävs ett nytänkande. En tankegång är att de som har det ideella ansvaret för skötsel av vatten inom enskilda fiskeområden ska arvoderas för jobbet.

När det kommer till engagemanget i det aktiva föreningslivet är dock mycket på gång. Det arrangeras diverse aktiviteter med syftet att locka fler utövare till fiskesporten. Ett exempel är hur lokala fiskesportföreningar bjuder in till innovativa event så som ”street fiske”, det vill säga fiske i stadsmiljö.

Author jim
Published
Views 2186
youplay