Idrottsföreningar har varit en del av det svenska samhället så långt tillbaka i tiden som 1800-talet och fortsätter vara en viktig del i svensk sport, tävling och gemenskap. Idag finns det över 20.000 olika föreningar som förenar människor runt en gemensam aktivitet.

Oavsett din ålder eller nivå av utövande så finns det inget som hindrar dig från att starta en egen förening om du inte skulle hitta en som du känner passar just dig och det du önskar ur en idrottsförening.

Hur gör man?

En idrottsförening kan starta som en ideell organisation och har då inga större krav. Det krävs dock minst tre personer för att starta upp en ekonomisk idrottsförening så om du har två vänner med samma intresse och vilja att starta upp något nytt så är du redan på god väg.

Efter ni har bestämt er för syftet med föreningen så är nästa steg att kalla in till ett första möte genom att annonsera på lämpliga platser som träningslokaler, sociala medier m.m. På det första mötet bör diverse roller delas ut såsom sekreterare och mötesordförande utöver att bestämma stadgar och lägga upp en planering samt en budget.

Om du tänker starta en ideell förening så kräver det ofta inte lika mycket planering från starten men en god planering leder ofta till bättre resultat.

Om ni vill få tillgång till fria lokaler och bidrag är det klokt att höra av sig till sin kommun. Via dom kan er förening få mycket hjälp. Om ni vill få mer självständighet och möjligheter är ett företagslån en bra väg att gå då ni får en större budget att röra er med och mer frihet i val som lokal.

Specialidrottsförbundet & Riksidrottsförbundet

Många kommuner kräver att en förening måste vara medlem i Riksidrottsförbundet (RF) för att få ekonomisk och praktisk hjälp. Man går med via deras underorgan, specialidrottsförbundet (SF) genom att skicka in en ansökan. SF samlar idrottsföreningar under sig genom att tilldela dom ett organisationsnummer och ofta även erbjuda mer lokal hjälp.

Medlemskap är inget krav för att bilda eller driva en förening men kommer ofta med många fördelar och tillgång till åratal av erfarenhet och kunskap kring hur man driver en framgångsrik idrottsförening.

Om ni är seriösa med att driva en framgångsrik idrottsförening är ett medlemskap i dessa organisationer ovärderligt.

Kommunalt stöd

Det är nästan uteslutande kommuner som står för det ekonomiska stödet i att driva en idrottsförening så det är först och främst hit man bör vända sig. Den ekonomiska hjälp man får är ofta kostnaden för lokaler, ett grundbidrag för att ge föreningen en trygg grund att stå på, utbildningsbidrag för att vidareutveckla föreningen och dess medlemmar samt aktivitetsbidrag som möjliggör inköp av utrustning och annat material.

Author jim
Published
Views 4247
youplay